En Väg Leder Till Mörkret - Kampanjgruppen - Jesus Är Vägen Sanningen Och Livet (Vinyl)

8 thoughts on “ En Väg Leder Till Mörkret - Kampanjgruppen - Jesus Är Vägen Sanningen Och Livet (Vinyl)

  1. Dec 13,  · Sedan gick var och en hem till sitt, och Jesus gick ut till Oljeberget. 2 Tidigt på morgonen kom han tillbaka till tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom, och han satte sig ner och undervisade dem. 3 Då kom de skriftlärda och fariseerna fram till honom med en kvinna som hade gripits för äktenskapsbrott. De ställde henne mitt framför sig 4 och sade: ”Mästare, den.
  2. Han sa: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig (Joh. ). Han hävdade också att den som försöker komma till Gud utan att gå via Jesus är ”en tjuv och en .
  3. Jesus säger: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Joh. Lärjungarna säger: Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Apg.
  4. • Joh Jesus själv säger att Han är VÄGEN sanningen och livet, och inte en av många vägar. • Joh Om ni inte tror att Jag är, skall ni dö i era synder. • Joh Jag är livets bröd. • Joh Jag är världens ljus. • Joh Jag är uppståndelsen och livet. • Joh Jag är den gode herden.
  5. Det är mycket som kan bli ett hinder och binda oss. Det lätt att fastna i tankar och beteenden och i materiella ting och vi har en fiende som alltid försöker få oss på fel spår. Men det gäller att hålla sig till sanningen, som är Jesus, för sanningen ska göra oss fria, står det. Vad är då tillåtet kan man undra.
  6. Jesus är vägen, sanningen och livet! man har tagit höjd för oväntade kostnader och till sist finns en reserv på miljoner att ta till om det skulle behövas. vinyl och plastytor.
  7. en traditionella tillverkningsmetoden har överförts från generation till generation av kvarnens mästare, något som ger en äkta känsla vid beröring, lukt och syn. Därför är gofio för.
  8. 6. JAG ÄR vägen, sanningen och livet. "Ingen kommer till Fadern utom genom mig (Joh ). Det finns en väg att vandra på, en Sanning att tro på och ett överflödande liv att leva. Jesus är allt för oss – vårt eviga väl – vår Frälsare. 7. JAG ÄR vinstocken, ni är grenarna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *